Til pasienter

Plages du av ubehagelige tanker eller føler du at det ting du bare må gjøre om og om igjen for å dempe ubehag eller for å forhindre negative hendelser? Er det slik at du egentlig vet at dette er urimelig, men likevel ikke tørr å overse tankene eller la være å utføre handlingene? Da kan det være at du lider av en tvangslidelse (OCD).

De vanligste tvangstankene er knyttet til redsel for sykdom og smitte eller til redsel for at det kan begynne å brenne eller bli innbrudd som resultat av at man har glemt å slå av elektriske apparat eller låst døren. Tvangstanker kan også omhandle en rekke andre tema som redsel for at det kan komme til å skje noe fælt med noen man er glad i eller at man kan komme til å gjøre noe man absolutt ikke har lyst til. Ofte er dette knyttet til redsel for at man kan komme til å angripe og skade eller forgripe seg på noen man glad. Selv om man vet at dette ikke er noe man ønsker blir man redd for at det likevel kan komme til å skje.

Tvangshandlinger utføres for å dempe ubehaget tankene medfører og for å forhindre at det kan komme til å skjer noe fælt. Det finnes mange ulike varianter og de mest utbredte tvangshandlingene er gjentatt og overdriven vasking eller sjekking. Mange forsøker også mentalt å nøytralisere tankene ved å tenke på noe positivt i stedet eller unngå bestemte tall eller ord.

Dersom du plages av tvangstanker og handlinger anbefales det at du tar kontakt med fastlege for vurdering om det er behov for videre utredning og behandling. Heldigvis finnes det behandling som hjelper de fleste som er rammet. Det etables nå behandlingstilbud (OCD-team) i alle helseforetak slik at virksom behandling skal være tilgjengelig.

Det er vanlig å tro at behandling nok kan hjelpe noen andre, men at egne muligheter for bedring er begrenset. Ofte fordi man har hatt problemene lenge eller fordi en er hardt rammet. Mange har også andre problemer I tillegg til tvangslidelse eller har vært I behandling uten å oppleve særlig bedring. Dette gjelder de fleste som oppsøker behandling og likevel opplever de fleste betydelig bedring. Det anbefales derfor at en gir seg selv og behandlingen en sjanse til.

For mer informasjon om tvangslidelse og behandling anbefales boken "Om og om og om igjen" som er skrevet at Sandra Bates og Anna Grönberg: http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245012330

Det finnes også nyttig informasjon og tips på Norsk OCD-forening Ananke sine hjemmesider: www.ananke.no