Til pårørende

Tvangslidelse (OCD) innebærer som regel stor belastning også for pårørende. Dersom noen er redd for sykdom og smitte krever de ofte at pårørende skal følge deres regler for vasking og unngåelse. Andre krever stadig bekreftelse og beroligelse eller at pårørende skal sjekke om komfyren virkelig er slått av eller om døren virkelig er låst. Ulike krav og tilpasninger kan ta mye tid tid og innebære betydelige begrensninger sosialt eller jobbmessig.

Det er forståelig at pårørende strekke seg langt for å hjelpe den som er rammet. Det er likevel slik at hjelp som bidrar til å dempe ubehaget på kort sikt, på lengre sikt kan bidra til å opprettholde problemet.

For å imøtekomme utfordringene inviteres som regel pårørende til å delta i deler av behandlingen. Dette kan være viktig for å få informasjon om lidelsen og behandlingen. Det kan også viktig å få råd om hvordan man best kan støtte den som har OCD gjennom behandlingen. Mange pårørende opplever også dårlig samvittighet og lurer på om de kan ha bidratt til at en de er glad i har utviklet lidelsen. Å få informasjon om lidelsen og delta i deler av behandlingen oppleves for mange som både nyttig og som en lettelse.

For mange oppleves også deltakelse i pasient- og pårørendeforeningen Norsk OCD-forening Ananke, som godt. Foreningens hjemmeside: www.ananke.no