Professor Götestams ærespris

Professor Götestams ærespris ble innstiftet og delt ut for første gang på under den nasjonale OCD-kongressen I 2012, som ble avholdt på Røros. Bakgrunnen for opprettelsen av prisen var å anerkjenne den viktige innsatsen professor K. Gunnar Götestam har utrettet for de som er rammet av tvangslidelse og deres pårørende.

Juryen for Götestams ærespris var aldri i tvil hvem som skulle få den første æresprisen. Det måtte bli Sidsel Myhr som har vært med helt fra starten i 1992. Ananke har vært Sidsel og hun har gjort en formidabel innsats for å bygge opp organisasjonen slik som den er i dag. Mer om dette finnes på:

www.ananke.no/index.php/258-gtestams-respris

Prisen vil neste gang deles ut under den nasjonale OCD-kongressen I 2014.Vedtekter for Professor Götestams ærespris

§1 Professor Götestams ærespris er etablert av Norsk OCD-forening Ananke (Ananke) og Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT). Prisen gis til personer i Norge som har ytt vesentlige bidrag til fordel for personer som er rammet av tvangslidelse (OCD) eller deres pårørende. Prisen dels ut hvert annet år i forbindelse med den nasjonale OCD-kongressen.

§2 Prisen består av et pengebeløp som for tiden utgjør 10 000 kroner. Størrelsen på beløpet avgjøres i samarbeid mellom sentralstyret i hhv Ananke og NFKT. Vinneren får i tillegg grafisk trykk "Tvang" av Inger Lise Borge.

§3 Enhver kan foreslå kandidater til Professor Götestams ærespris og forslag med begrunnelse sendes til juryens formann.

§4 Foruten leder av Ananke (leder) og leder for NFKT består juryen av to personer som oppnevnes for en periode på 3 år. Ett medlem utnevnes av Anankes sentralstyre og ett av sentraltyret I NFKT. Juryen avgjør ved avstemning hvem som skal motta prisen. Ved stemmelikhet gis leder av jurien dobbelstemme. Jurien har møter så ofte lederen anser det som nødvendig og minst en gang forut for utdelingen av prisen.

§5 Sentralstyret henholdsvis Ananke og NFKT kan i samråd med juryen utarbeide nærmere bestemmelser om utdelingen av Professor Götestams ærespris. For ytterligere informasjon og spørsmål ta kontakt med leder for Norsk OCD-forening Ananke eller leder for Norsk Forening for Kognitiv Terapi.