Hva er en tvangslidelse (OCD)?

Tvangslidelse (OCD): Er man rammet av OCD innebærer det at man er plaget av tilbakevendende ubehagelig tanker og/eller tvangshandlinger.

Tvangstanker: De vanligste tvangstankene omhandler redsel for å bli smittet eller smitte andre med en farlig sykdom, at det kan oppstår brann eller innbrudd eller at andre ulykker kan inntreffe. Andre plages av tanker de opplever som upassende, ofte med seksuelt eller innhold som oppleves som blasfemisk. Andre plages av tanker om at de kan komme til å gjøre noe de ikke ønsker å gjøre, slik som å skade noen de er glad i. Tankene er ikke lystbetont og det er ikke noe man ønsker å gjøre. Når tankene dukker opp medfører det intenst ubehag og redsel for at det kan være en reell risiko forbundet med tankene.

Tvangshandlinger:For å dempe ubehaget tvangstankene medfører og for å sikre at de negative hendelsene ikke inntreffer, utføres tvangshandlinger. De vanligste tvangshandlingene er overdreven vasking eller sjekking av dører, vinduer eller elektriske apparat. Andre har tvangshandlinger knyttet til overdreven orden, symmetri eller gjentakelse. Mange utfører også mentale ritualer slik som å telle til bestemte tall, tenke på positive ord for å nøytralisere negative tanker eller spør gjentatte ganger om forsikring fra andre personer

Innsikt:De som er rammet av tvangslidelse (OCD) har på den ene siden en innsikt og forståelse av at tankene ikke er rasjonelle og at tvangshandlingene er overdrevne eller unødvendige. Likevel er tvilen og ubehaget så stort at de ikke våger å stole på det de egentlig vet er riktig.

Omfang:Det er vanlig å oppleve at det dukker opp tanker med innhold en ikke går god for, som kan medføre et ubehag. Det er også vanlig at enda forsøker å dempe ubehaget ved å tenke på noe annet eller utføre et rituale som å banke i bordet eller tenke på noe positivt for å nøytralisere den negative tanken. Forskjellen er at de som er rammet av tvangslidelse (OCD) opplever dette så ofte og så intenst at det i vesentlig grad går utover hverdagen. For mange opptar dette mange timer hver dag.

Litteratur: Det finnes god litteratur som beskriver tvangslidelse (OCD) og behandling av lidelsen. Av norsk litteratur anbefales boken "Om og om og om igjen" som er skrevet at Sandra Bates og Anna Grönberg:

http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245012330