Bent Høie om etablering av OCD-team:

- Det kommer til å få stor betydning for veldig mange mennesker

For de fleste som er rammet av tvangslidelse (OCD) eller andre angstlidelser, finnes effektiv behandling. De fleste vil kunne oppleve betydelig bedring og mange bli helt frisk i løpet av 5-15 behandlingssessjoner. Det er likevel et stort problem at slik behandling i liten grad er tilgjengelig for dem som er rammet.

Etter å ha sett TV2-dokumentaren Psyk forandring i 2009 tok stortingsrepresentant Bent Høie problemstillingen opp i et skriftlig spørsmål til Helse- og omsorgsministeren. Han poengterte at "svært mange pasienter ikke får tilbud om denne behandlingen og at dette fører til betydelige belastninger for pasientene og deres pårørende, samt store kostnader for samfunnet knyttet til sykefravær og uføretrygd". Det ble videre stilt spørsmål om hva statsråden gjør for å sikre at pasienter med psykiske lidelser, herunder pasienter med tvangslidelser, får tilbud om rett og effektiv behandling for sin diagnose første gang de oppsøker behandling.

I sitt svar anerkjente Helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen at dette er en betydelig utfordring.

For pasienter med tvangslidelse (OCD) ble dette starten på et etterlengtet arbeid og det etableres nå OCD-team som kan tilby kvalitetssikret behandling i alle landets helseforetak.

Se intervju der Bent Høie utdyper dette nærmere:

https://www.youtube.com/watch?v=SsUHFxe5QBE