Årets doktorgrad til psykologspesialist Åshild Håland

Under den 10. norske psykologikongressen ble psykologspesialist Åshild Håland tildelt prisen for årets doktorgrad. Denne tildels av Forskningspolitisk utvalg i Norsk Psykologforening. Prisen gis til en kandidat som igjennom sitt doktorgradsarbeid har gitt et vesentlig bidrag til psykologisk fagkunnskap.

Gjennom sin avhandling har Håland vist at tvangslidelse (OCD) lar seg effektivt behandle ved hjelp av gruppeterapi, også ved en vanlig norsk poliklinikk av vanlige terapeuter som har lært seg eksponering med responsprevensjon (ERP).

Mer om dette:

http://psykol.no/Foreningen/Nyheter-og-aktuelt/Akt...