Invitasjon til OCD-kongressen 2016: Hvordan legge til rette for endring?

I perioden 18 -20. August 2015 gjennomføres den femte nasjonal OCD-kongressen, denne gangen på Gardermoen. Kongressen arrangeres i nært samarbeid mellom fagmiljøet og Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) og Norsk OCD-forening Ananke.

Meld deg på her:

http://www.kognitiv.no/om-nfkt/aktiviteter/detaljer/nettverkskonferanse-ocd-team-2016/

Året program er i en særklasse og en av de mest skattede foredragsholderne i The OCD-Foundation, PhD Reid Wilson kommer ens ærend til Ananke for å vise oss hvordan han jobber sammen med pasienter med OCD. Det er en sjeldenhet at han kommer til Europa, og dette er en helt spesiell mulighet til å selv kunne oppleve hvordan arbeider.

Reid Wilson er internasjonalt kjent som en av de aller fremste klinikerne som på en åpen, inviterende og svært inspirerende måte inviterer pasienter så vel som fagfolk til å oppleve og til å lære mer om denne viktige delen av en endringsprosess. Undervisningen vil være opplevelsesbasert og vil oversettes slik at alle kan ta del.

Seminaret egner seg for alle som selv sliter med OCD og for dem som er behandlere. Det vil spesielt understrekes at professor Wilson denne gangen har gjort et unntak og invitert med alle behandlere som ønsker å observere og lære.

Det understrekes at innholdet i dette seminaret ansees som så nyttig, at pasienter som ønsker å være med og delta på hele seminaret til Reid Wilson kan få dekket reise og opphold.

Et eget tilbud for barn og ungdom og et for de pårørende

Suksessen fra i fjor med et eget mestringskurs for barn og unge og et for pårørende vi gjentas!

Samling for terapeuter i OCD-team

Reiw Wilson gjør denne gangen et unntak og åpner for at alle OCD-terapeuter som ønsker det, kan få delta på seminaret og gjennom dette få en unik opplæringsmulighet i Wilsons tilnærming.

Torsdag etter Wilsons seminar vil det være et seminar for OCD-terapeutene der en har fokus på status og erfaring i den nasjonale OCD-implementeringen. Viktige tema blir OCD- pakkeforløp og veien videre. Det anbefales sterkt at en søker arbeidsgiver om mulighet til å delta.

Prisutdeling og informasjon til alle om status i OCD-teamene

Fredag morgen blir det utdeling av Götestams ærespris og av prisen for Årets artikkel. Det blir også en oppsumering av det nasjonale implementeringsarbeidet og av den nasjonale OCD-studien.