Publikasjonspris til Patrick Vogel og kolleger

Under den nasjonale OCD-kongressen delte fagrådet for Norsk OCD-forening Ananke ut publikasjonsprisen for 2012. Prisen gikk til professor Patrick Vogel og kolleger for artikkelen "Videoconference- and cell phone-based cognitive-behavioral therapy of obsessive-compulsive disorder: A case series." Denne ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Journal of Anxiety Disorders, i januar 2012.

Formålet med studien var å undersøke hvorvidt eksponering med responsprevensjon kan gjennomføres via videokonferanse og telefonsamtaler. Resultatene er svært lovende og er fullt på høyde med det en vanligvis oppnår i behandling gitt "ansikt-til-ansikt". Dette kan ha stor betydning for pasienter som bor langt fra et OCD-team og dermed har begrenset tilgang til slik behandling.

Prisen ble delt ut av Gerd Kvale, leder for fagråd i Norsk OCD-forening. I juryens begrunnelse blir det vektlagt at studien holder høy kvalitet og representererer et eksempel på godt samarbeid mellom fagmiljø nasjonalt og internasjonalt.