Professor Martin Franklin: - Vi har behandling som virker. Utfordringen er å sikre pasienter tilgang til slik behandling.

I forbindelse med den nasjonale OCD-satsningen har det vært viktig å sikre at kvaliteten i opplæringen holder høyt nivå og at det etableres god kontakt mellom norske og internasjonale fagmiljøer. Flere av de internasjonalt mest anerkjente innen feltet har derfor blitt invitert til å bidra.

Nylig underviste Professor Martin Franklin fra University of Pennsylvania, norske OCD-veiledere og behandlere. Han er en av de mest fremtredende innen feltet og har ledet flere av de største behandlingsstudiene som er utført innen barne- og ungdomsfeltet. - At de internasjonalt beste innen fagområdet velger å prioritere den norske satsningen, er en stor styrke. Måten han klarer å knytte klinikkog forskning sammen er nyttig og inspirerende, sier sier Bjarne Hansen, leder for den nasjonale satsningen.

Under sine innlegg på den nasjonale OCD-kongressen gjentok han flere ganger betydningen av den norske satsningen. - Dette er en modell for hvordan OCD-behandling bør implementeres. Vi vet at vi har behandling som virker, men måten behandling og opplæring organiseres på er et hindre som fører til at få pasienter i dag har tilgang til slik behandling.

Intervju med professor Martin Franklin kan du se her:

http://www.youtube.com/watch?v=Bm_nuQDQmfY&feature=youtu.be