OCD kongress på Røros

Årets kongress gikk av stabelen på idylliske Røros. Programmet var variert og spennende og inkluderte både nasjonale og internasjonale eksperter på OCD.

Norsk OCD-­forening Ananke og Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) arrangerte 17. - 19. August 2012 den første nasjonale OCD‐k ongressen. Målgruppen var pasienter, pårørende, fagpersoner og andre som har interesse for området og programmet finner du her.

Hovedtema for årets kongress var 'Nasjonal implementering av virksom behandling' . Helse og omsorgsminister Anne Grethe Strøm Eriksen åpnet kongressen via videoopptak på bakgrunn av at det var hun som i 2009 tok initiativ til at tvanglidelser ble en del av satsningsområdet til helsedirektoratet. .

Konferansen markerte også Norsk OCD‐forenings, Anankes, 20‐års jubileum. Ananke har hatt en årlig weekendsamling men i år har Ananke og Norsk Forening for Kognitiv Terapi slått seg sammen og laget en innholdsrik og landsomfattende kongress. Ananke sin første weekendsamling var på Røros og det var derfor naturlig å legge kongressen hit i jubileusmåret.