Tvangslidelse (OCD) er vanligvis forbundet med stort ubehag og funksjonstap, stor belastning for pårørende og betydelige kostnader for samfunnet. Det finnes effektiv behandling for lidelsen. Etter initativ fra helseministeren ble det i 2010 besluttet at det i løpet av de neste årene skal opprettes OCD-team i alle helseforetakene. Etter initiativ fra Helseminsteren har Helsedirektoratet gitt Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) i oppdrag å tilby opplæring av disse teamene og koordinere implementeringsarbeidet. Dette skjer i nært samarbeid med de regionale helseforetakene (RHF). Dette er den offisielle hjemmesiden til prosjektet Nasjonal implementering av behandling for tvangslidelse (OCD).

Ta kontakt

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer!

Vi er behjelpelig med informasjon, veiledning og rådgivning.

Nyheter

Nasjonal OCD-kongress

21.08.2013 22:58

Tvangslidelse (OCD) er en av de mest invalidiserende psykiske lidelsene og er vanligvis forbundet med stort ubehag og funksjonstap, stor belastning for pårørende og betydelig...

Les mer

OCD-teamet i Helse Bergen fikk pris for beste stand under Forskningsdagene sitt forskningstorg i helgen. Der kunne store og små få testet tvangstankene sine. Juryen bestod av...

Les mer

Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap fikk realisert alle brennende sjelers store drøm: At myndighetene fikk tenning de også, og forvandlet personl...

Les mer

Juryen for Götestams ærespris var aldri i tvil hvem som skulle få den første æresprisen. Det måtte bli Sidsel Myhr som har vært med helt fra starten i 1992. Ananke har vært S...

Les mer

OCD kongress på Røros

18.06.2012 13:14

Årets kongress gikk av stabelen på idylliske Røros. Programmet var variert og spennende og inkluderte både nasjonale og internasjonale eksperter på OCD. Norsk OCD-­forening A...

Les mer