Lokale OCD team

Helseregion

Helseforetak

Behandlingssted

Helse Sør-Øst

AHUS

Voksen

Nedre Romerike DPS

Barn/ungdom

Bråthen behandlingssenter

Østfold

Voksen

Moss DPS

Barn/ungdom

Fredrikstad BUP

Vestre Viken

Voksen

Bærum DPS

Barn/ungdom

Bærum BUP

Telemark

Voksen

Porsgrunn DPS

Barn/ungdom

Porsgrunn BUP

Vestfold

Voksen

Sandefjord

Barn/ungdom

Sandefjord

Sørlandet sykehus

Voksen

Solvang DPS

Barn/ungdom

ABUP

Innlandet

Voksen

Gjøvik DPS

Barn/ungdom

Oppstart våren 2015

Oslo sykehusområde

Voksen

Angst- og tvangslidelsespoliklinikken

Barn/ungdom

Oppstart våren 2015

Helse Vest

Helse Bergen

Voksen

Kronstad DPS

Barn/ungdom

Øyane BUP

Stavanger universitetssykehus

Voksen

Stavanger DPS

Barn/ungdom

Ambulante tjenester

Helse Fonna

Voksen

Karmøy DPS

Barn/ungdom

Haugesund BUP

Helse Førde

Voksen

Oppstart våren 2015

Barn/ungdom

Oppstart våren 2015

Helse Midt-Norge

St. Olavs hospital

Voksen

Østmarka sykehus

Barn/ungdom

Nevroteamet

Helse Møre og Romsdal

Voksen

Molde DPS

Barn/ungdom

Ålesund BUP

Helse Nord-Trøndelag

Voksen

Oppstart våren 2015

Barn/ungdom

Oppstart våren 2015

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge (regional funksjon)

Voksen

Åsgård

Barn/ungdom

Tromsø BUP