Dokumenter

I 2010 ble det besluttet at det skal gjennomføres et omfattende implementeringsarbeid for å sikre et tilgjengelig, effektivt og likeverdig behandlingstilbud for de som er rammet av tvangslidelse (OCD). Dette er beskrevet i to rapporter som ble utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe. I tillegg til fagpersoner var Norsk OCD-forening Ananke var sentral i dette arbeidet.

Arbeidsgruppen påpekte at opplæringen som ble gitt ikke er tilstrekkelig for å beherske metodene som er dokumentert virksomme, at behandlingsenhetene ikke har stort nok befolkningsgrunnlag for å sikre at behandlere møter nok pasienter slik at de kan oppnå og opprettholde nødvendig kompetanse og at OCD-behandling bør tilbys av behandlingsteam bestående av minst 3 personer for å sikre kollegaveiledning og at tilbudet består selv om enkeltpersoner skifter arbeidssted.

Mer om arbeidsgruppens anbefalinger:

http://www.ananke.no/pdf/Implementeringsplan_OCD.pdf