Tvangslidelse (OCD) er vanligvis forbundet med stort ubehag og funksjonstap, stor belastning for pårørende og betydelige kostnader for samfunnet. Det finnes effektiv behandling for lidelsen. Etter initativ fra helseministeren ble det i 2010 besluttet at det i løpet av de neste årene skal opprettes OCD-team i alle helseforetakene. Etter initiativ fra Helseminsteren har Helsedirektoratet gitt Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) i oppdrag å tilby opplæring av disse teamene og koordinere implementeringsarbeidet. Dette skjer i nært samarbeid med de regionale helseforetakene (RHF). Dette er den offisielle hjemmesiden til prosjektet Nasjonal implementering av behandling for tvangslidelse (OCD).

Ta kontakt

Ta kontakt dersom du ønsker å vite mer!

Vi er behjelpelig med informasjon, veiledning og rådgivning.

Nyheter

På Kronstad DPS fekk ministeren høyre om behandling av Obsessive Compulsive Disorder (OCD) som er ei liding med tvangstankar og tvangshandlingar. For berre nokre år sidan var...

Les mer

I perioden 18 -20. August 2015 gjennomføres den femte nasjonal OCD-kongressen, denne gangen på Gardermoen. Kongressen arrangeres i nært samarbeid mellom fagmiljøet og Norsk F...

Les mer

Det har den siste tiden vært flere oppslag i media som omtaler behandlingstilbudet for de som er rammet av tvangslidelse (OCD). Etter et oppslag i VG 29.11.14 ("Psykiatrien s...

Les mer

Nylig publiserte det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Behaviour Research and Therapy (BRAT) en nordisk studie som vekker internasjonal oppsikt. Studien bemerker seg ved...

Les mer

I forbindelse med den nasjonale OCD-satsningen har det vært viktig å sikre at kvaliteten i opplæringen holder høyt nivå og at det etableres god kontakt mellom norske og inter...

Les mer

For de fleste som er rammet av tvangslidelse (OCD) eller andre angstlidelser, finnes effektiv behandling. De fleste vil kunne oppleve betydelig bedring og mange bli helt fris...

Les mer

Tvangslidelse (OCD) har lenge vært kjent som å være en vanlig tilleggslidelse hos pasienter med psykoselidelse. Til tross for dette har få studier kartlagt dette systematisk ...

Les mer

Under den 10. norske psykologikongressen ble psykologspesialist Åshild Håland tildelt prisen for årets doktorgrad. Denne tildels av Forskningspolitisk utvalg i Norsk Psykolog...

Les mer

Under den nasjonale OCD-kongressen delte fagrådet for Norsk OCD-forening Ananke ut publikasjonsprisen for 2012. Prisen gikk til professor Patrick Vogel og kolleger for artikk...

Les mer

For andre år på rad ble det 22.-24. august arrangert en nasjonal OCD-kongress. I år var dette lagt til Gardermoen og ble gjennomført i samarbeid mellom Norsk OCD-forening Ana...

Les mer

OCD-kongressen 2014

21.08.2013 23:29

I perioden 14-16. August 2014 ble den tredje nasjonal OCD-kongressen arrangert, denne gangen på Stjørdal i Trøndelag. Kongressen ble arrangert i nært samarbeid mellom fagmilj...

Les mer

Kuren mot tvangslidelse

21.08.2013 23:23

Tvangslidelser kan behandles. Likevel går de fleste pasientene ubehandlet gjennom livet. Nå skal norske behandlere få intensiv opplæring i eksponeringsterapi. Dette arbeidet ...

Les mer